CCTV-6电影节目表

点击播放

直播节目单

 • 00:00音乐电影欣赏
 • 00:05光影星播客
 • 00:10中国电影报道
 • 00:16乱世瓢丐
 • 01:39江北好人
 • 02:57空气之吻
 • 04:44流浪地球
 • 06:39播种未来
 • 06:44中华人民共和国国歌
 • 06:47最美的乡村医生
 • 08:21光影星播客
 • 08:32二次初恋
 • 10:14光影星播客
 • 10:25中国电影报道
 • 10:31公证人之真假遗嘱
 • 12:10光影星播客
 • 12:17音乐电影欣赏
 • 12:25藏匿者
 • 14:07光影星播客
 • 14:17晚宴上的比特丽兹
 • 15:37光影星播客
 • 15:46中国电影报道
 • 15:53神捕铁飞花之快枪夺命
 • 17:43光影星播客
 • 17:52中国电影报道
 • 18:17光影星播客
 • 18:24铁血阳泉
 • 20:05光影星播客
 • 20:10中国电影报道
 • 20:15剿匪龙虎山
 • 21:49光影星播客
 • 21:53今日影评
 • 22:01危情谍战
 • 23:47今日影评
 • 23:55音乐电影欣赏

© tvsou.com 京ICP备16031650号

电影大全 | 娱乐资讯 | 电视栏目| 最近更新| 最新专题 | 电脑端