CCTV-12法制回放

点击播放

直播节目单

 • 00:31天网
 • 01:04法律讲堂(生活版)
 • 01:34生命线
 • 01:55静屏
 • 05:55中华人民共和国国歌
 • 06:03夕阳红
 • 06:36法律讲堂(文史版)
 • 07:10方圆剧阵
 • 08:05生命线
 • 08:25夕阳红
 • 09:00道德观察(日播版)
 • 09:24法律讲堂(生活版)
 • 09:56一线
 • 10:40方圆剧阵
 • 11:30热线12
 • 12:00生命线
 • 12:20道德观察(日播版)
 • 12:44激情的岁月6
 • 13:29激情的岁月7
 • 14:14激情的岁月8
 • 15:00天网
 • 15:30法律讲堂(生活版)
 • 16:02生命线
 • 16:25夕阳红
 • 16:57天网
 • 17:29方圆剧阵
 • 18:20热线12
 • 18:50法律讲堂(生活版)
 • 19:22方圆剧阵
 • 20:15一线
 • 20:57天网
 • 21:30道德观察(日播版)
 • 21:502021体彩开奖
 • 21:55法律讲堂(文史版)
 • 22:25热线12
 • 22:55方圆剧阵
 • 23:48一线

© tvsou.com 京ICP备16031650号

电影大全 | 娱乐资讯 | 电视栏目| 最近更新| 最新专题 | 电脑端